Přeskočit obsah

Trackování webových stránek

Trackovací skripty slouží k pokročilému měření návštěv a konverzí na webu. Umístěte skripty na stránky webu, podobně jako jste zvyklí z jiných trackovacích systémů, např. Google Analytics.

Základní skript

Umožňuje sledovat základní aktivity uživatele na webu. Následující skript umístěte na každou stránku před uzavírající tag </body>:

<script type="text/javascript">
var Colpirio = Colpirio || [];
(function() {
var d=document,trg=d.createElement('script');trg.type='text/javascript';trg.async=true;trg.defer=true;trg.src='https://cdn.colpirio.com/tracker.js';
var s=d.getElementsByTagName('script')[0];s.parentNode.insertBefore(trg, s);
})();
Colpirio.push(['siteId', '<SITE_ID>']);
</script>

Význam parametrů:

 • SITE_ID: unikátní identifikátor webu (dodá Colpirio při nasazení).

Poznámky:

 • Základní skript je nezbytný pro správné fungování rozšiřujících skriptů, viz dále.
 • Všechny skripty je možné nasadit přes Google Tag Manager nebo podobný nástroj.
 • Použitý asynchronní způsob komunikace kódů umožňuje nerušené načítání stránek.

Rozšiřující skripty

Rozšiřující skripty zajišťují trackování chování uživatelů na webu. Skripty umítěte na stránce hned za základní skript (viz výše).

Měření konverzí

Následující skript umístěte na každou stránku, na které chcete měřit konverze.

<script type="text/javascript">
var Colpirio = Colpirio || [];
Colpirio.push(['trackData', 'conversion', {'type': '<CONVERSION_TYPE>', 'cid': '<CONVERSION_ID>'}]);
</script>

Význam parametrů:

 • CONVERSION_TYPE: libolný text popisují typ konverze (například: otevření stránky s produktem, dokončení registrace, stažení dokumentu, aktualizace nákupního košíku, ...),
 • CONVERSION_ID: identifikátor konverze (dodá Colpirio při nasazení).

Příklad volání

<script type="text/javascript">
var Colpirio = Colpirio || [];
Colpirio.push(['trackData', 'conversion', {'type': 'registration_completed', 'cid': '5000798'}]);
</script>

Měření objednávek

Následující skript umístěte na děkovnou stránku po dokončení objednávky.

<script type="text/javascript">
var Colpirio = Colpirio || [];
Colpirio.push(['trackData', 'conversion', {'type': 'order_created', 'cid': '<CONVERSION_ID>', 'order_id': '<ORDER_ID>', 'price': <PRICE>}]);
</script>

Význam parametrů:

 • CONVERSION_ID: identifikátor konverze (dodá Colpirio při nasazení),
 • ORDER_ID: identifikátor objednávky,
 • PRICE: cena objednávky.

Příklad volání

<script type="text/javascript">
var Colpirio = Colpirio || [];
Colpirio.push(['trackData', 'conversion', {'type': 'order_created', 'cid': '5000798', 'order_id': '12345', 'price': 999}]);
</script>

Párování uživatelů

Umožňuje spárovat anonymní profil s registrovaným uživatelem webu. Následující skript vložte na libovolnou stránku s přihlášeným uživatelem (ideálně na stránku zobrazenou ihned po přihlášení).

<script type="text/javascript">
var Colpirio = Colpirio || [];
Colpirio.push(['pair', '<SITE_USER_ID>', '<SITE_PREFIX>']);
</script>

Význam parametrů:

 • SITE_USER_ID: unikátní identifikátor uživatele (například: e-mail nebo přihlašovací_jméno),
 • SITE_PREFIX: normalizovaná doména webu, pro rozlišení stejných uživatelů různých webů (například: colpirio_cz, moje-domena_eu).

Příklad volání

Skript je umístěn na webu www.colpirio.cz (normalizovaná doména je tedy 'colpirio_cz'). Pro přihlášení uživatele je používán jeho e-mail. Uživatel se přihlásil s e-mailem: jmeno.prijmeni@seznam.cz .

<script type="text/javascript">
var Colpirio = Colpirio || [];
Colpirio.push(['pair', 'jmeno.prijmeni@seznam.cz', 'colpirio_cz']);
</script>

Poznámka:

Metoda Colpirio.push('pair') odesílá až hash SITE_USER_ID (v příkladu tedy nejdříve provede hash hodnoty 'jmeno.prijmeni@seznam.cz' a teprve ten odešle do Colpiria).
To znamená, že SITE_USER_ID není přenášeno po síti ani uloženo v Colpiriu v čitelné formě, čímž je zajištěna jeho bezpečnost.