Přeskočit obsah

Nasazení pro ecommerce

Trackovací skripty slouží k pokročilému měření návštěv a konverzí na e-shopu. Umístěte skripty na stránky e-shopu, podobně jako jste zvyklí z jiných trackovacích systémů, např. Google Analytics.

Základní skript

Umožňuje sledovat základní aktivity uživatele na e-shopu. Skript umístěte na každou stránku před uzavírající tag </body>:

<script type="text/javascript">
var Colpirio = Colpirio || [];
(function() {
var d=document,trg=d.createElement('script');trg.type='text/javascript';trg.async=true;trg.defer=true;trg.src='https://cdn.colpirio.com/tracker.js';
var s=d.getElementsByTagName('script')[0];s.parentNode.insertBefore(trg, s);
})();
Colpirio.push(['siteId', '<SITE_ID>']);
</script>

Význam parametrů:

 • SITE_ID: unikátní identifikátor e-shopu (dodá Colpirio při nasazení).

Poznámky:

 • Základní skript je nezbytný pro správné fungování rozšiřujících skriptů, viz dále.
 • Všechny skripty je možné nasadit přes Google Tag Manager nebo podobný nástroj.
 • Použitý asynchronní způsob komunikace kódů umožňuje nerušené načítání stránek.

Rozšiřující skripty

Rozšiřující skripty zajišťují trackování chování uživatelů na e-shopu. Skripty umítěte na stránce hned za základní skript (viz výše).

Umožňuje sledovat návštěvnost produktů a současně ověřuje správnost jejich URL uvedené ve feedu. Skript vložte na všechny stránky s produkty.

<script type="text/javascript">
var Colpirio = Colpirio || [];
Colpirio.push(['trackEvent', 'Ecommerce', 'Product', 'View', {'item': '<ITEM_ID>'}]);
</script>

Příklad volání

<script type="text/javascript">
var Colpirio = Colpirio || [];
Colpirio.push(['trackEvent', 'Ecommerce', 'Product', 'View', {'item': '391202'}]);
</script>

Význam parametrů:

 • ITEM_ID: identifikátor navštíveného produktu (musí odpovídat hodnotě v XML feedu, jinak nedojde ke spárování produktu a návštěvy).

Umožňuje sledovat návštěvnost detailu kategorií. Skript vložte na všechny stránky s kategoriemi.

<script type="text/javascript">
var Colpirio = Colpirio || [];
Colpirio.push(['trackEvent', 'Ecommerce', 'Category', 'View', {'id': '<CATEGORY>'}]);
</script>

Význam parametrů:

 • CATEGORY: identifíkátor navštívené kategorie (musí odpovídat hodnotě CATEGORYTEXT v XML feedu, jinak nedojde ke spárování kategirie a návštěvy).

Aktualizace nákupního košíku

Umožňuje sledovat aktuální obsah nákupního košíku. Vložte skript do každé stránky, na které uživatel může vykonat jakoukoliv z následujících akcí:

 • přidat produkt do košíku,
 • odebrat produkt z košíku.
<script type="text/javascript">
var Colpirio = Colpirio || [];
Colpirio.push(['trackEvent', 'Ecommerce', 'Cart', 'Update', {
  'items': ['<ITEM_ID_1>', '<ITEM_ID_2>', ]
}]);
</script>

Význam parametrů:

 • items: pole obsahující identifikatory produktů (aktuální stav košíku).

Příklad volání

Po provedení akce (přidání/odebrání) obsahuje nákupní košík 2 produkty: 391202 a 101729.

<script type="text/javascript">
var Colpirio = Colpirio || [];
Colpirio.push(['trackEvent', 'Ecommerce', 'Cart', 'Update', {
  'items': ['391202', '101729']
}]);
</script>

Dokončení nákupu

Umožňuje zaznamenat dokončení nákupu. Skript přidejte pouze na děkovací stránku po dokončení (a zaplacení) objednávky.

<script type="text/javascript">
var Colpirio = Colpirio || [];
Colpirio.push(['trackEvent', 'Ecommerce', 'Order', 'Create', {
  'order': '<ORDER_ID>',
  'items': ['<ITEM_ID_1>', '<ITEM_ID_2>', ],
  'quantity': [<ITEM_1_QUANTITY>, <ITEM_2_QUANTITY>, ]
}]);
</script>

Význam parametrům:

 • ORDER_ID: unikátní identifikátor objednávky,
 • items: pole obsahující identifikatory produktů,
 • quantity: počet kusů produktu (množství).

Poznámka:

Předpokládá se, že tomuto volání předchází alespoň jedno volání Aktualizace nákupního košíku.

Párování uživatelů

Umožňuje spárovat anonymní profil s registrovaným uživatelem e-shopu. Skript vložte na libovolnou stránku s přihlášeným uživatelem (ideálně na stránku zobrazenou ihned po přihlášení).

<script type="text/javascript">
var Colpirio = Colpirio || [];
Colpirio.push(['pair', '<SITE_USER_ID>', '<SITE_PREFIX>']);
</script>

Význam parametrů:

 • SITE_USER_ID: unikátní identifikátor uživatele (například: e-mail nebo přihlašovací_jméno),
 • SITE_PREFIX: normalizovaná doména e-shopu, pro rozlišení stejných uživatelů různých e-shopů (například: colpirio_cz, moje-domena_eu).

Příklad volání

Skript je umístěn na webu www.colpirio.cz (normalizovaná doména je tedy 'colpirio_cz'). Pro přihlášení uživatele je používán jeho e-mail. Uživatel se přihlásil s e-mailem: jmeno.prijmeni@seznam.cz .

<script type="text/javascript">
var Colpirio = Colpirio || [];
Colpirio.push(['pair', 'jmeno.prijmeni@seznam.cz', 'colpirio_cz']);
</script>

Poznámka:

Metoda Colpirio.push('pair') odesílá až hash SITE_USER_ID (v příkladu tedy nejdříve provede hash hodnoty 'jmeno.prijmeni@seznam.cz' a teprve ten odešle do Colpiria).
To znamená, že SITE_USER_ID není přenášeno po síti ani uloženo v Colpiriu v čitelné formě, čímž je zajištěna jeho bezpečnost.